20 grudnia 2022 r. FairValue Corporate & Public Affairs została zaproszona przez organizację Pracodawcy RP, której jest członkiem, do udziału w spotkaniu na temat wdrożenia dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Spotkanie, które odbyło się w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES) w Brukseli, prowadzili Janusz Pietkiewicz, członek Komitetu i Wiceprezes Pracodawców RP, i Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP, z udziałem licznych liderów biznesu, ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pracodawców i organizacji branżowych.

Christa Schweg, przewodnicząca EKES-u, otworzyła to spotkanie, przypominając jakie są cele tej dyrektywy. Uczestnicy byli świadomi jak ważny jest ten tekst, ale podkreślili możliwe trudności w jego stosowaniu, sugerując jednocześnie dobre praktyki i rozwiązania.

Anne Mazoyer-Jankowska, której towarzyszyli Felix Goodenough i Wiktor Zamojski, konsultanci FairValue Corporate & Public Affairs, potwierdziła gotowość gabinetu do pomocy firmom w stosowaniu dyrektywy, zwłaszcza poprzez wyjaśnianie szarych stref i kontynuowanie dialogu z instytucjami europejskimi.

„Implementacja dyrektywy nie powinna być postrzegana przez firmy jako przymus, ale jako przejaw ich zaangażowania w ochronę praw człowieka i środowiska” – mówił wielokrotnie prezydent Rafał Baniak. Organizacja pracodawców nawiązała współpracę z Forbesem, aby podnieść świadomość i wesprzeć polskie firmy w przyswojeniu i wdrożeniu tego tekstu.

Artykuł o tym wydarzeniu znajdziecie pod tym linkiem.